கோவை  மத்திய சிறையில்   1,700 க்கும்  மேற்பட்ட கைதிகள்  அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.  

கொரோனா காரணமாக  சிறை  கைதிகளை  சந்தித்து  பேச தடை  விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

வீடியோ  கால்  அழைப்பு மூலம் உறவினர்களுடன்  பேச நடவடிக்கை  எடுத்துள்ளது. 

 மத்திய அரசு  சில மாதங்களுக்கு  முன்  இ-பிரிசன்ஸ்  சாப்ட்வெர்  அறிமுகப்படுத்தியது.

முன்பதிவு  செய்து  ஆன்லைன்  வழியாக  உறவினர்கள், கைதிகளுடன்  பேச வழிவகுக்கிறது.

தினசரி  30 கைதிகள்   உறவினர்களுடன்  பேசி  வருவதாக  அதிகாரிகள்  தெரிவிக்கின்றனர்.