நேபாள அரசு வசதிகள் குறித்து அறிக்கையினை  வெளியிட்டுள்ளது.

லிம்பியாதுரா  பகுதிகளில்     சில  வசதிகளை  அரசு  செய்து வருகிறது. 

கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்கு   நேபாள  அரசு   எதிர்ப்பு  தெரிவித்து  வருகிறது.

லிம்பியாதுரா, லிபுலேக் ஆகியவை நேபாளத்திற்கு  உட்பட்ட பகுதி என கூறியுள்ளது.  

அனைத்து  கட்டுமான பணிகளையும்  இந்திய அரசு  உடனடியாக  நிறுத்த வேண்டும்.

பேச்சு வார்த்தை மூலமாக   தீர்வு  காண வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளது.