மார்ச் மாதம்  இந்தியாவின்  பொருளாதார வளர்ச்சி!

நாட்டின்  பொருளாதார வளர்ச்சி  மார்ச் மாதத்துடன் முடிவடைந்த  காலாண்டில்  4.1 சதவீதம்  அதிகரித்தது.   

கடந்த  நிதியாண்டின்  வளர்ச்சி  8.7 சதவீதமாக  உயர்ந்துள்ளது.

இதற்கு முந்தைய  நிதியாண்டில்  மைனஸ் 6.6 சதவீதமாக  இருந்தது.   

சீனாவை  பொறுத்தவரை வளர்ச்சி மார்ச் காலாண்டில்  4.8 சதவீதமாக இருந்தது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நிலக்கரி,  இயற்கை  எரிவாயு, உரம், சிமென்ட், உருக்கு, மின்சாரம் போன்ற முக்கிய துறைகள்  இதில் அடங்கும்.

கடந்த ஆண்டு  ஏப்ரல் வளர்ச்சியுடன்  ஒப்பிடும்போது  நடப்பாண்டு  ஏப்ரல்  வளர்ச்சி  அதிகமாக உள்ளது.