பொம்மையின் இணைப்புக்காக போராடும்  ஜப்பானியர்!

 ஒரு கற்பனையான  கணினியில்  ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட  பாப் பாடகரை  மணந்துள்ளார்  கற்பனையாளர்.  

  தனது  மனைவியுடன் தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை  என்றும்,  இன்னும் அவளை  காதலிப்பதாகவும்  கூறியுள்ளார்.

 திருமண  விழாவை  நடத்துவதற்கு  முன்பு  திரு கோண்டா ஹட்சுனே மிகுவுடன்  ஒரு தசாப்த  காலம்  டேட்டிங் செய்தார்.  

கற்பனை  கதாபாத்திரத்துடனான  அவரது உறவு  அவருக்கு  மன அழுத்தத்திலிருந்து  வெளியேற உதவியுள்ளது.  

 இறக்கும் வரை  கற்பனை கதாபாத்திரத்துக்கு  உண்மையாக  இருக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக  கூறியுள்ளார்.