மல்லை தமிழ் சங்கத்தால்  விருது பெற்ற  கவிஞர் வைரமுத்து!

மல்லை தமிழ் சங்கத்தால்  விருதுகள்  சனிக்கிழமையன்று வழங்கப்பட்டது.  

விருது வழங்கப்பட்டதில்   பிரபல எழுத்தாளரும் பாடலாசிரியருமான  வைரமுத்துவும்  ஒருவர் ஆவார்.   

 உரையில்  தமிழ்நாட்டின்  மீது இந்தி திணிக்கப்பட்டதால்  மொழிப்போர் புதிய வடிவில்  உருவாகும் என்றார்.

 வைரமுத்து  இரண்டு குதிரைகள்  கொண்ட தேரில் ஊர்வலமாக அழைத்து  வரப்பட்டார்.

சிற்பங்களுக்கு  பெயர் பெற்ற  பழமையான  நகரத்தை  சுற்றி அழைத்து  செல்லப்பட்டார்.