உக்ரைனில் இருந்து  தங்க கலைப்பொருளை  கொள்ளையடித்துள்ள ரஷ்ய படைகள்!  

குற்றம் சாட்டப்பட்ட பொருள்களில்  உக்ரைனின்   விலையுயர்ந்த    பழங்கால  சித்தியன் தங்க பொருள்கள்  உள்ளன.  

 ரஷ்யா  ஆக்கிரமித்த  மெலிடோபோல் தென்கிழக்கு  நகரத்தின்  மேயர் இவான் ஃபெடோரோவ்  கூறினார்.

 சித்தியன் தங்கம்  உக்ரைனில்  மகத்தான  குறியீடு  மதிப்பை கொண்டுள்ளது.

ரஷ்ய படைகள் 2,000க்கும்  மேற்பட்ட  தனித்துவமான  கண்காட்சிகளை  திருடி உள்ளதாக   அதிகாரிகள்  அறிவித்தனர்.

  250 க்கும்  மேற்பட்ட   கலாச்சார நிறுவனங்கள்  சேதமடைந்துள்ளன.