கிழக்கு லடாக் எல்லையில் படைகளை குவித்து பதற்றத்தை அதிகரித்துள்ளது .

ராணுவம் பதிலடி கொடுத்தது சீனாவுக்கு . 

ஆனால்  இந்திய வீரர்கள் தடுத்து அவர்களை  பின்வாங்கச் வைத்தன.

80 சதவீத பரப்பளவு இந்தியாவிடமும், 60 சதவீத பரப்பளவு சீனாவிடமும் உள்ளது. 

மீதமுள்ள 30 சதவீத பகுதி சர்ச்சைக்குரியதாக அதிகரிக்கிறது. 

இந்த ஏரி எட்டு பாகமாக பிரித்துள்ளன.